PTT marvel 版:2016 鬼故事靈異故事 精華整理

PTT marvel 版:2016 鬼故事靈異故事 精華整理

Post by tt »

整理:把 ptt hash 轉成網址

整理: 原作者 azcooper (cooper) @ 看板marvel 標題[其它] 2016最令人發毛文章/精采文章整理 時間Wed Dec 21 14:25:13 2016

2016最令人發毛文章/精采文章整理
是時候來整理2016精采文章了
如果大家還有看到推薦的,可以推文回覆囉!!

經驗類

1.我的外地求學軼事 系列文

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1451503627.A.BD7.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1451731358.A.99E.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1451923555.A.80E.html

2.飯店裡的姊姊

#1MY1Kv5H
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1451758905.A.151.html

3.夜釣的經歷

#1MZDV2ha
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452070850.A.AE4.html

4.二手商品

#1MZGPZpH
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452082787.A.CD1.html

5.恐怖的綠島燕子洞

#1MZI2OTb
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452089496.A.765.html

6.搜山的回憶

#1MZTpdSX
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452137703.A.721.html

7.畢旅墾丁某小木屋渡假村...

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452013162.A.E1A.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452079446.A.3A5.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452142222.A.E64.html

8.愛模仿的好朋友

#1MaSD_HV
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452393343.A.45F.html

9.把愛奪回來(歌詞)(2016必推)

#1MbdiHOK
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452702481.A.614.html

10.不存在的市松人形

#1Ma_bM7o
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452538198.A.1F2.html

11.就在剛剛 詭異的競時通聊聊

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453055123.A.487.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453279529.A.D1D.html

12.山的一些經驗

#1MdqqiE8
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453280556.A.388.html

13.產科病房的七月經歷

#1Me8cVTh
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453361567.A.76B.html

14.快樂的秘訣

#1MeF-wGb
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453391802.A.425.html

15.德國柏林遇鬼經驗

#1MeNsY_I
#1MeURK9a
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453424034.A.FD2.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453450964.A.264.html

16.視訊中

#1MfO5VV3
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453687135.A.7C3.html

17.爸爸的故事-晚上的道路反射鏡(含示意圖)

#1MfTjz8W
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453710205.A.220.html

18.那些詭異的經驗

#1Mg6J58l
#1Mgo-Atr
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453876421.A.22F.html

19.白目的年少時代-紅色的香包

#1MhHfwJI
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454185082.A.4D2.html

20.嘉年華電影院

#1Mhra-Kn
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454332222.A.531.html

21.遊戲別亂玩

#1MiDMs2o
#1MilTXU3
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454429622.A.0B2.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454569313.A.783.html

22.南投某渡假村

#1MjteEkV
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454864910.A.B9F.html

23.被山神的女兒救了

#1Mm75eRm
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1455452520.A.6F0.html

24.白目的年少時代-來去鬼屋住一晚

#1MmESH_3
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1455482641.A.FC3.html


25.深夜海釣的兩三事

#1MoLEtNm
#1MyrTwq9
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456034743.A.5F0.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1458788218.A.D09.html

26.內灣烤肉

#1Mss--3Y
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1457221566.A.0E2.html

27.癩哥天來的故事

#1MozuRHG
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456201243.A.450.html

28.舊憶叢談-仰望星空的少年

#1Mqs-g48
#1MqtBH5j
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456697258.A.108.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456698065.A.16D.html

29.後站大學的兩三事

#1Mr31Kdb
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456746580.A.9E5.html

30.部落的蛇精

#1Mzppabx
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1459043556.A.97B.html

31.海巡那年的西子灣

#1M-xJtNg
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1459336439.A.5EA.html

32.靈魂樹

#1N0fxmaL
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1459789552.A.915.html

33.人生中最可怕的夢遊

#1N0_sfoT
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1459879337.A.C9D.html

34.體重計上的隱形人

#1N19fW_H
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1459919456.A.FD1.html

35.台南的午夜公車

#1N1eZLQY
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460046037.A.6A2.html

36.一段東南亞大樓的經歷,護身符解救了我

#1N2fFl1M
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460311023.A.056.html

37.靜宜大學附近租屋恐怖經驗

#1N2_NmdN
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460401648.A.9D7.html

38.半夜的漁船

#1N3Q_aAi
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460514788.A.2AC.html

39.殭屍(堂哥親述)

#1N3WNae6
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460536804.A.A06.html

40.電視螢幕

#1N58W1xd
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460963329.A.EE7.html

41.牙醫診所-後續篇

#1N5b92Gf
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461080642.A.429.html

42.天黑不要上山

#1N7CDSsV
#1N7yDTEk
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461502812.A.D9F.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461699421.A.3AE.html

43.澳洲墨爾本凶宅

#1N9lk6SE
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462172550.A.70E.html


https://rmb.tw/f/viewforum.php?f=6

44.大學同學被附身的故事

#1NA6jRxx
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462266715.A.EFB.html

45.不要亂指

#1NDd13tf
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463185475.A.DE9.html

46.山中小屋照片+2個經驗(有圖慎入)

#1NK2c9nw
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1464871305.A.C7A.html

47.下山

#1NKQ02s1
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1464967170.A.D81.html

48.封鎖的七樓

#1NKpJBJh
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465070795.A.4EB.html
#1NL1WfrG
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465129001.A.D50.html

49.那份壓抑的回憶 基隆 山X關

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465191364.A.7F4.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465201575.A.83A.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465284998.A.EEE.html


50.午夜的健身房

#1NLOVDgc
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465223117.A.AA6.html

51.在新莊中正路上的某棟公寓..

#1NLSWH0x
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465239569.A.03B.html
#1NLoa09e
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465329920.A.268.html

52.國中辛苦三年 未來享受六十年

#1NMns_HH
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1465589183.A.451.html

https://rmb.tw/f/viewforum.php?f=6

53.玉山 圓峰山屋 夜晚敲門聲

#1NOssSb4
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1466133916.A.944.html

54.臺南黃金海岸閒晃

#1NRWTdxT
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1466828647.A.EDD.html

55.那些隧道

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462438741.A.13D.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1467036015.A.388.html

56.溪裡的那雙手

#1NYSrx5I
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468648827.A.152.html

57.幫誰導航...

#1Ni9yxiR
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1471192891.A.B1B.html

58.稻草堆上的女孩

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1471714929.A.1AD.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1471715893.A.2A0.html

59.第63號雞舍

#1NnL-bFy
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1472552869.A.3FC.html

60.非洲詭故事

#1Nu-jo9j
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1474554738.A.26D.html

61.非洲詭故事 -留尼旺島的兩三事 (上)

#1NvFa8cO
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1474623752.A.998.html

62.非洲詭故事-西非巫術

#1NvGfJhr
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1474628179.A.AF5.html

63.非洲詭故事 -留尼旺島的兩三事(下)

#1NvQfaD1
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1474669156.A.341.html

64.鬼剃頭

#1N_0Qtqs
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476134583.A.D36.html

65.鬼打牆(雲林古坑)

#1O1FObiU
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476720165.A.B1E.html
#1O1HVrzs
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476728821.A.F76.html
#1O1jl1T5
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476844481.A.745.html

66.官田新訓經驗

#1O2stZp6
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477144035.A.CC6.html

67.中坑鬼醫官

#1O3ALCk5
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477223756.A.B85.html

68.高中那年的惡作劇電話

#1O5nhxDw
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477909243.A.37A.html

69.電話中的詭異

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477986220.A.E7F.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478335031.A.960.html

70.鄉間野神

#1O7AFED8
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478271950.A.348.html

71.變回麻瓜的代價

#1O7RsTeP
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478344093.A.A19.html
#1O7s6Lpp
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478451605.A.CF3.html

72.沒想到可以在鬼屋撐這麼久

#1O8Mkv2s
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478585273.A.0B6.html

73.南測中心 將軍山...

#1O999-y8
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478791806.A.F08.html

74.南測中心 紅衣女篇

#1O9Q4ytZ
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478861116.A.DE3.html

75.日本旅遊靈異趣談

#1OBw9BlE
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1479516747.A.BCE.html

76.停車場

#1Nmz9gXL
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1472451178.A.855.html
#1NouJbAN
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1472955621.A.297.html

77.補習班

#1NlTIwKF
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1472058554.A.50F.html

78.學長..我很愛你.

#1O6lU3_d
#1OHlDUnZ
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478162307.A.FE7.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1481044830.A.C63.html

79.石門水庫

#1O2W3WN5
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477050592.A.5C5.html

80.過往的三個小故事

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1470645418.A.9C0.html

81.臺南海岸溺水的恐怖巧合

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1467897217.A.F0F.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1467955337.A.584.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1467994168.A.531.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1470136538.A.6E9.html

82.夜衝

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453796899.A.C63.html

83.停車場

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1464095453.A.12F.html

84.台北車站某飯店

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462548585.A.585.html

85.半夜,別一個人到有很多榕樹的水邊

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462475949.A.05E.html

86.半夜不睡覺的女兒

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456740882.A.440.html

87.強者我媽之女兒墾丁落難記

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462805198.A.14E.html

88.爸爸不思議之帶著菜籃的女人

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1469902944.A.294.html

89.山路上的香味

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476212949.A.47A.html

90.那年在古坑的山峰露營

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460454997.A.92E.html

91.山上的和尚

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463085794.A.7CA.html

92.泰國洗二三事

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1482668013.A.9F6.html

93.為什麼不跟我走?

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463506900.A.E88.html

94.晚自習的女廁

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1483083924.A.926.html

Re: PTT marvel 版:2016 鬼故事靈異故事 精華整理

Post by tt »

創作類

1.我的表哥是道士&文祥日記系列文

#1MYxJebk
#1N0ysCVQ
#1NDU0tuV
#1NQ_UVzs
#1NXaQRxk
#1NwXR0xY
#1OC5nqfJ

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1451996392.A.96E.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1459867020.A.7DA.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463148599.A.E1F.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1466693535.A.F76.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468417691.A.EEE.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1474959040.A.EE2.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1479564404.A.A53.html

2.搭火車的恐怖遭遇

#1MfxmLa_
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1453833237.A.93F.html

3.學長的秘密

#1N4wei69
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460906540.A.189.html

4.Google語音小姐

#1N6Et9MU
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1455370189.A.BF6.html

5.恐懼罐頭 《旅館》

#1NG3SwYI
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463826234.A.892.html

6.台鐵三寶飯

#1O8Vo2c1
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478622338.A.981.html

7.人們擁有的怪物:詭異的性侵案

#1OE67IA0
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1479625087.A.AEC.html
人們擁有的怪物:大學生的戀愛與慾望
#1OE67IA0
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1480090066.A.280.html
人們擁有的怪物:公主與巨龍
#1OI0dmy6
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1481116144.A.F06.html

8.這不是我要的生活

#1OJObex_
#1OK-V06H
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1481476456.A.EFF.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1481893824.A.191.html

9.占卜筆記:禁忌

#1OLj9meL
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1482084976.A.A15.html

10.Nosleep-七道門遊戲系列文

#1NY9oBdk
#1NYaNiYt
#1NYvxUNJ
#1NZBCe-I
#1NZYGhx-
#1NZvS76w
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468570763.A.9EE.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468679660.A.8B7.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468767966.A.5D3.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468838696.A.F92.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468933163.A.EFE.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1469028103.A.1BA.html

11.NoSleep-我認識大衛的那個夏天系列文

#1O1orfQV
#1O26Ja5V
#1O2RC3N2
#1O2mTyIV
#1O2-_ups
#1O3Pcfe7
#1O3SF6m2
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476865385.A.69F.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476945124.A.15F.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477030659.A.5C2.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477117820.A.49F.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477177336.A.CF6.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477286313.A.A07.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477297094.A.C02.html

https://rmb.tw/f/viewforum.php?f=6

12.大衛與湯米太妃系列文

#1O86LoDT
#1O8L14LA
#1O8SaWcG
#1OAcw0jv

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478108575.A.14D.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478173238.A.7A5.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478423248.A.0C3.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478518130.A.35D.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478578244.A.54A.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478609184.A.990.html

13.妖怪收容所 系列文

#1N3wv0-I
#1N4A0fEN
#1N4ZU4M2
#1N5dNVIQ
#1N6Fw2yE
#1N6HEEgJ
#1N6d35DZ
#1N6wuOc9
#1N7p3Esn
#1N8V_UpA
#1N99Puxp
#1NAswZO0
#1NBBr2kc

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460645440.A.F92.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460707369.A.397.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1460811652.A.582.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461089759.A.49A.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461255810.A.F0E.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461261198.A.A93.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461350597.A.363.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461431832.A.989.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461661902.A.DB1.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461845982.A.CCA.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462015608.A.EF3.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462464163.A.600.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462549826.A.BA6.html

14.Nosleep-叁親

#1O5rehOT
#1O60Wauv
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477925419.A.61D.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477969956.A.E39.html

15.湯米與雙胞胎

#1O7lBG33
#1O83asfZ
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478423248.A.0C3.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478506806.A.A63.html

16.他的名字叫湯米太妃

#1O6YMV5D
#1O6o8sUb
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478108575.A.14D.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478173238.A.7A5.html

17. 玫瑰色鬼室友 (系列)

因這一系列有很多篇,可直接搜尋篇名
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454901498.A.D0A.html

18.營長的除靈方法 (系列)

因這一系列有很多篇,可直接搜尋篇名

19.日本怪談:夢鬼

#1MwEVmC8
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1458104304.A.308.html

20.日本なつのさん系列:飛碟與女孩

#1Ma1RPc7
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452283609.A.987.html

21.羅玖二三事 (系列)

因這一系列有很多篇,可直接搜尋篇名

22.NoSleep- 圖書館的地下室

#1NyXjl89
#1O0SZD5C
#1OIEnvLj

23.Reddit 德州小鎮警察的奇怪經


https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462260053.A.72B.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462359687.A.F41.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462509544.A.E98.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462854836.A.E2E.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463062298.A.CF3.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463115372.A.000.html


24.維京人

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477663535.A.716.html

25.山中系列:迷霧驚魂

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1470408296.A.0CD.html

26.高跟鞋

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1477489698.A.D2A.html

27.NoSleep-半夜在北京搭地鐵

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476431376.A.301.html

28.一線三的日常(系列)

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1452706530.A.BC1.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1457253225.A.1D9.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462235511.A.319.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1467679342.A.148.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1467824287.A.7BD.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468000976.A.C52.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1468175764.A.DC5.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1469267198.A.4D0.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1471708136.A.47D.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1473251393.A.965.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1475231087.A.BA6.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1476619005.A.CB3.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478957550.A.143.html

29.強者吾友堪輿之山野奇譚(5)

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456478087.A.6D1.html

30.日本怪談-札神町奇憚

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1482572668.A.3B8.html

31.占卜筆記:迷信

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1482311942.A.D82.html

32.一線三的日常—田中的稻草人

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1483090666.A.599.html

33.Reddit短篇-禮物

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1482972387.A.BAC.html

Re: PTT marvel 版:2016 鬼故事靈異故事 精華整理

Post by tt »

翻譯/轉錄類

1.日本怪談:404號房

#1MiAVIum
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454417874.A.E30.html

2.日本怪談:[山怖] 三篇

#1MyfLu-a
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1458738552.A.FA4.html

3.日本怪談:山中廢屋的房間

#1N5YOA
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1461069322.A.FBF.html

4.136縣道靈異事件整理

#1NGIGNwN
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463886871.A.E97.html

5.鳥樣

#1N1Digq7
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1459936042.A.D07.html

6.鬼平常都在做些什麼

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1466032376.A.BF3.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1466214936.A.DD9.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1466234926.A.901.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1466325690.A.469.html

7.恐怖山難越多 越信魑魅魍魎

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1478441848.A.350.html

8.-狗籠- -木紋- -不該拍到的塔-

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456071650.A.881.html
新夜詭話( ptt marvel 版內比賽)

第一名:LCWA103A [新夜] 不正常的家人

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454831464.A.C9D.html

第二名:nckufish [新夜] 猴腦

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1454963174.A.CA8.html

第三名:blizzard2002 [新夜] 被jizz的那一個新年

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1455270742.A.E7E.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1455464618.A.053.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1456054043.A.59C.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1457858713.A.E6F.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1462720170.A.AE5.html

第四名:ga037588 [新夜] 舊憶叢談-瓷碗,葫蘆,孝服香。

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1455344103.A.0F8.html

第五名:bonnie61325 [新夜] 白猴村

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1455461309.A.C97.html


午夜端午

第一名:ga037588 [端午] 黑枝仔

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1464235989.A.92F.html

第二名:star227 [端午] 日本恐怖實話:端午節

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463335385.A.1FF.html

第三名:Hinokakuchi [端午] 鱗

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463476353.A.E1E.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463509670.A.B08.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1463560371.A.131.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1464079467.A.DB2.html
https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1464172934.A.AD3.html


第四名:dodoho706 [端午] 魚躍

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1464308639.A.5BD.html

第五名:Buformat [端午] 池中幡與鎮煞蛇

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1464011645.A.3A7.html


見鬼有禮

No.1 balberith [見鬼] 阿立

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1471717981.A.A11.html

No.2 lanesu [見鬼] 背影

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1471419662.A.B05.html

No.3 korts8th [見鬼] 異話:一路好走

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1471739443.A.3CF.html

No.4 goehuof [見鬼] 七月的戀情

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1471283559.A.8D2.html

No.5 nckufish [見鬼] 晴舒異聞錄 返航的水燈

https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1470643479.A.684.html


創作文的部分因為時間的關係,沒辦法每篇仔細看完,還請版友多多推薦

我也可以看看一些不錯的文章

歡迎版友多多補充喔~~